Programi volontiranja

U sklopu Projekta Tesla za Društveno korisno učenje HGSS Stanica Gospić u 2019 provodi 40 volonterskih akcija edukacije o kretanju i sigurnosti u prirodi mlađoj osnovno školskoj populaciji na području Ličko senjske županije.

Na svim volonterskim akcijama, volonterima i polaznicima edukacije  je osiguran sncak i piće, radni materijali, kompasi.

Uvjet za sudjelovanje u volonterskoj akciji je da je osoba član HGSS-a zbog potrebnih znanja i vještina kretanja i orijentiranja u prirodi.

HGSS Stanica Gospić s svim volonterima sklapa ugovor o volontiranju te nakon završenih akcija po potrebi može izdati potvrdu o volontiranju u HGSS Stanici Gospić.

Svi zainteresirani mogu se javiti na info@hgss-stanicagospic.hr

U sklopu Projekta Tesla za Društveno korisno učenje HGSS Stanica Gospić u 2018 i 2019 provodi 10 volonterskih akcija markiranja planinarskih staza na području Ličkog sredogorja i Velebita.

Na svim volonterskim akcijma, volonterima je osiguran sncak i piće, osiguranje od nezgode, instrukcije o markiranju, oprema za markiranje te zaštitne rukavice.

HGSS Stanica Gospić s svim volonterima sklapa ugovor o volontiranju te nakon završenih akcija po potrebi može izdati potvrdu o volontiranju u HGSS Stanici Gospić.

Planinarske staze koje će se markirati u volonterskom programu su sljedeće:

  1. Tremzina-Oklinak
  2. Konjevača (Velebit)
  3. Oštra
  4. Oštri Medvjeđak
  5. Oštri Kozjak
  6. Metlačko razvršje (Velebit)
  7. Metlača (Velebit)
  8. Panos (Velebit)
  9. Marković Rudine
  10. Krčmar

Svi zainteresirani mogu se javiti na info@hgss-stanicagospic.hr

Planinarsko društvo Korenica organizira izgradnju planinarskog skloništa na Plješivici. Volontiranje će se odvijati tokom ljeta 2019. i 2020.

Izgradnja uključuje nošenje materijala, pomoć u sitnim majstorskim poslovima te druge vještine koje posjeduju volonteri.

Svi zainteresirani mogu se javiti na mail: pdmrsinj@gmail.com

Organizator: Planinarsko društvo Mrsinj Korenica

Studenti Veleučilišta Nikola Tesla Gospić organiziraju humanitarnu akciju prikupljanja sredstava najpotrebitijima .

Pozivaju se svi studenti velučilišta da se priključe akciji.

Prijave na alumni@velegs-nikolatesla.hr

Organizatori: Studentski zbor i Alumni klub Veleučilišta Nikola Tesla Gospić