HGSS Stanica Gospić vas poziva da se priključite!

Poštovane kolege,

Veleučilište Nikola Tesla provodit zajedno s nositeljem LAG Likom i partnerom HGSS Stanicom Gospić projekt Tesla za Društveno korisno učenje.

Projekt je prijavljen na natječaj za bespovratna sredstva „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ te je odabran za financiranje. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioriteta 4.: Dobro upravljanje te iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge Vlade RH. Ukupna vrijednost projekta je 863.355,60 kn (od čega bespovratna sredstva iznose 698.684,29 kn uz stopu vlastitog sufinanciranja 19,07%). EU bespovratna sredstva iznose 593.881,65 kn.

Provedba projekta traje od 19. ožujka 2018. do 18. ožujka 2020. Tijekom razdoblja provedbe projekta partneri će provesti niz aktivnosti s ciljem spajanja teorije i prakse, poticanja aktivnog sudjelovanja pojedinaca u oblikovanju društva te popularizacije volonterstva.

Akademskoj godini 2018/2019 HGSS Stanica Gospić uspješno je provodila mentorske programe na Prometnom smjeru zajedno s profesorom mr. sc. Josipom Burazerom na predmetu Prometna tehnika. U akademskoj godini 2019/2020 pozivamo sve zainteresirane studente da nam se priključe u razvijanju vlastitog kritičkog razmišljanja, osobnih vještina te stvaranju produkta koji će biti na korist široj društvenoj zajednici.

Kontakt osoba u HGSS-u


Mile Milković Email: info@hgss-stanicagospic.hr