Drugi ciklus mentorskog programa u HGSS-a i Veleučilišta

23.10.2019 u prostorijama Veleučilišta Nikola Tesla održana je druga uvodna mentorska radionica u okviru aktivnosti projekta Tesla za društveno korisno učenje. Nakon uspješnog prvog ciklusa mentorskog programa u akademskoj godini 2018/2019 s studentima 3. godine prometnog smjera, nastavljen je novi ciklus mentorskog programa s studentima 3 godine prometnog smjera na akademskoj godini 2019/2020. Studenti prometnog smjera Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću, pod mentorstvom profesora mr.sc. Josipa Burazer-Paveškovića su dobili priliku upoznati rad HGSS-a posebice u smislu izrade sigurnosnih karata te sustava koji HGSS koristi u izradi istih.

Uvodnu radionicu izrade sigurnosnih karata vodio je dr.sc. Nikola Šimunić prezentirajući alate i nova znanja koje će studenti usvojiti kroz mentorski program koji će se provoditi sljedeća 2 semestra u prostorijama HGSS Stanice Gospić, a sve u dobrom duhu stvarne implementacije Društveno korisnog učenja na konkretnom primjeru u ovom slučaju izrade sigurnosne karte južnog Velebita.

Nakon uvodne radionice zainteresirani studenti će sudjelovati na nastavku izrade sigurne karte južnog Velebita.