Tesla za društveno korisno učenje

LAG LIKA, Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću i HGSS Stanica Gospić osmislili su projekt „Tesla za društveno korisno učenje“ u cilju jačanja kapaciteta ključnih dionika, povećanja broja OCD-a i visokoobrazovnih ustanova koje provode programe društveno korisnog učenja, stvaranja preduvjeta za kontinuirano provođenje programa društveno korisnog učenja te poticanja studenata na aktivnije sudjelovanje u rješavanju društvenih problema i razvoju zajednice.

Projekt je prijavljen na natječaj za bespovratna sredstva „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ te je odabran za financiranje. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioriteta 4.: Dobro upravljanje te iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge Vlade RH. Ukupna vrijednost projekta je 863.355,60 kn (od čega bespovratna sredstva iznose 698.684,29 kn uz stopu vlastitog sufinanciranja 19,07%). EU bespovratna sredstva iznose 593.881,65 kn.

Provedba projekta traje od 19. ožujka 2018. do 18. ožujka 2020. Tijekom razdoblja provedbe projekta partneri će provesti niz aktivnosti s ciljem spajanja teorije i prakse, poticanja aktivnog sudjelovanja pojedinaca u oblikovanju društva te popularizacije volonterstva.

Projektnim aktivnostima nastoji se postići 2 cilja:

 1. Ojačati kapacitete ključnih dionika i povećati broj OCD-a i visokoobrazovnih ustanova koje provode programe društveno korisnog učenja, povećati broj studenata koji sudjeluju u programima društveno korisnog učenja u cilju njihovog aktivnijeg sudjelovanja u rješavanju konkretnih društvenih problema i razvoju lokalne zajednice te stvoriti preduvjete za kontinuirano provođenje programa društveno korisnog učenja
 2. Predstavljanjem organizacija civilnog društva, promocijom volonterstva i organizacijom volonterskih akcija potaknuti aktivnije uključivanje građana u oblikovanje zajednice te ojačati stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete kod studenata

Aktivnostima je predviđeno da se studenti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću kroz seminarsku nastavu aktivno uključe u rad lokalnih organizacija civilnog društva, ojačaju svoje analitičke i zagovaračke vještine te kroz praktičan rad osiguraju održivost rada organizacija civilnog društva. Dio projektnih aktivnosti usmjeren je na povećanje vidljivosti rada organizacija civilnog društva i značaj volonterstva za održivi razvoj lokalne zajednice (kroz volonterske akcije, sajam udruga, on-line platforme za volonterske programe i programe DKU).

Osnovne aktivnosti i očekivani rezultati projekta:

 • Izrada i provedba programa mentorstva za društveno korisno učenje (DKU)
  • Očekivani rezultat provedbe aktivnosti su ojačani kapaciteti nastavnog osoblja Veleučilišta i zaposlenika OCD-a za oblikovanje i implementaciju održivih programa DKU, uspostavljeni i provedeni održivi mentorski programi DKU te povećam broj studenata koji sudjeluje u programima DKU u cilju sustavnog jačanja društvene odgovornosti nastavnog osoblja i studenata.
 • Uspostavljanje i djelovanje Centra za podršku provedbi programa za DKU
  • Očekivani rezultat aktivnosti je uspostavljanje podrške za održivi program društveno korisnog učenja, te za njegovo predstavljanje i širenje među budućim generacijama studenata. Također, provedbom praktičnih radionica za usmjeravanje studenata prema osmišljavanju društvenih inovacija i izradom materijala o mogućnostima financiranja iz EU fondova za OCD potiče se društvena odgovornost studenata i formiranje konkretnih prijedloga za oblikovanje zajednice.
 • Jačanje kapaciteta studenata za aktivno sudjelovanje u razvoju zajednice, promocija volonterstva i provedba volonterskih akcija
  • Očekivani rezultati projektnih aktivnosti su povećana vidljivost rada OCD-a s područja LAG-a LIKA i njihova značaja za razvoj zajednice. Podignuta svijest građana o dobrobitima volontiranja za razvoje zajednice te osobnih i profesionalnih vještina. Povećanje sigurnosti kretanja u prirodi kroz edukaciju djece osnovnoškolskog uzrasta te kroz čišćenje i markaciju planinarskih staza. Senzibilizacija studenata za aktivno djelovanje u društvu te osnaživanje njihovih stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta. Stvaranje preduvjeta za održivo poticanje aktivnog uključivanja kroz predstavljanje volonterskih programa.
 • Upravljanje projektom i administracija
  • Očekivani rezultat: Projektni tim je uspješno upravljao projektom, proveo planirane aktivnosti i postigao predviđene rezultate. Sveukupna provedba projekta je uspješna i sve financijske i administrativne obveze se izvršavaju pravovremeno. Rezultati su interne naravi i služe za uspješnu provedbu projekta.
 • Promidžba i vidljivost
  • Očekivani rezultat: Podignuta svijest ključnih dionika, donosioca odluka, medija i javnosti i o projektnim aktivnostima, ciljevima, rezultatima i učincima projekta te značaju financiranja projekta iz Europskog socijalnog fonda.

Ciljne skupine projekta su:

 • OCD-i koji će kroz projektne aktivnosti ojačati razvojne kapacitete, povećati vidljivost svojeg rada i privući građane na aktivno uključivanje
 • zaposlenici OCD-a koji će proširiti svoje znanje i lakše se usmjeriti na rješavanje konkretnih društvenih problema
 • nastavno osoblje Veleučilišta koje će se aktivno uključiti u oblikovanje i implementaciju programa DKU te osnažiti svoje kapacitete za provođenje DKU kao i povećati kvalitetu svojih kolegija
 • studenti Veleučilišta koji će steći priliku za prakticiranje teorijskog znanja, aktivno se uključiti i doprinijeti razvoju društva u cjelini te steći samopouzdanje i ojačati svoje analitičke i zagovaračke kapacitete
 • volonteri koji će kroz vlastiti angažman pridonijeti boljem društvu
 • učenici osnovnih škola koji će steći znanje o orijentaciji u prirodi, sigurnom kretanju i potencijalnim opasnostima u prirodi

Osoba za kontakt:

Martina Jurković, Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata, LAG LIKA (Voditeljica projekta)
Lag-lika@lag-lika.hr; tesladku@gmail.com;